Подложка - клин за надлъжен свод ПЕДАГ - Кликнете върху изображението, за да го затворите